Ukrepi v primeru težav s poslovanjem

Prevzemi podjetij

Razni poslovni procesi zahtevajo veliko pozornosti in spretno upravljanje, če želimo voditi podjetje po poti poslovnega uspeha. Kaj hitro se lahko zgodi, da nastopijo določene težave, ki zahtevajo prilagoditve, včasih pa prave rešitve pravzaprav sploh ni in se težave le stopnjujejo. Takšna stanja moramo znati prepoznati, poleg tega moramo pravočasno in ustrezno ukrepati. V nasprotnem primeru lahko hitro nastopi insolventnost podjetja in stečaj, morda tudi v primeru povsem rešljivih težav.

Najboljša je seveda preventiva, ki skrbi za to, da do težav sploh ne pride. Zdravo poslovanje odpravlja tveganja za nastanek težav pri poslovanju – to velja predvsem za učinkovito upravljanje finančnih tokov. Ravno zanemarjanje finančnih tokov vodi v insolventnost podjetja, že prej pa lahko povzroči težave pri plačevanju obveznosti in težave z razpoložljivostjo likvidnih sredstev. Učinkoviti poslovni procesi v tej fazi preprečujejo nastanek takšnih težav, še posebej če jih dopolnimo s strokovnim finančnim svetovanjem.

Seveda pa lahko do težav vseeno pride. V takšnem primeru se pogosto izvajajo kakšni prenagljeni ukrepi, tudi prevzemi podjetij ali pa pretirane korekcije poslovanja, ki na dolgi rok ne koristijo. Smiselno je že pri prvih težavah poiskati pomoč pri finančnih svetovalcih, naročimo tudi podrobno analizo poslovanja podjetja. Večji ukrepi v tej fazi niso priporočljivi, še posebej ne takšni, ki imajo dolgotrajne posledice, na primer prevzemi podjetij. Še vedno je možno elegantno in uspešno rešiti mnoge težave, ki se kažejo v tej fazi. Poleg tega so prevzemi podjetij v luči teh težav običajno precej oteženi in ne ponujajo optimalnega izkoristka za nobeno izmed strank.

Težave s poslovanjem naposled vodijo v insolventnost podjetja, ki nastopi v primeru, da podjetje ne more plačevati svojih obveznosti. Pomembno je, da imamo nad poslovanjem dober nadzor in ugotovimo tveganje za insolventnost, seveda pa tudi dejansko insolventnost podjetja, če do tega pride. Treba je namreč hitro ukrepati.